Nasional

Inilah Struktur Pengurus PBNU Masa Khidmat 2015-2020

Sabtu, 22 Agustus 2015 17:39 wib

...

Jakarta – Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj secara resmi mengumumkan susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2015-2020, di lantai 8 Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Berikut susunan lengkap pengurus PBNU periode 2015-2020 yang terdiri dari Mustasyar (Dewan Penasehat), Pengurus Harian Syuriyah, A’wan (Dewan Pakar), dan Pengurus HarianTanfidziyah.

MUSTASYAR
KH Maemun Zubair
Dr KH Ahmad Mustofa Bisri
KH Nawawi Abdul Jalil
KH Abdul Muchit Muzadi
Prof Dr KH M Tholhah Hasan
KH Dimyati Rois
KH Makhtum Hannan
KH Muhtadi Dimyathi
AGH Sanusi Baco
TGH Turmudzi Badruddin (NTB)
KH Zaenuddin Djazuli
KH Abdurrahman Musthafa (NTT)
KH M Anwar Manshur
KH Habib Luthfi bin Yahya
KH Sya’roni Ahmadi
KH Ahmad Syatibi
KH Syukri Unus
Dr H M Jusuf Kalla
Prof Dr H Chotibul Umam
Prof Dr Tengku H Muslim Ibrahim
KH Hasbullah Badawi
KH Hasyim Wahid
KH Thohir Syarqawi Pinrang
KH Hamdan Kholid
KH Saifuddin Amsir
KH Zubair Muntashor
KH Ahmad Basyir
KH Ahmad Shodiq
KH Mahfud Ridwan
Prof Dr KH Nasaruddin Umar, MA
Prof Dr H Machasin, MA
KH Adib Rofiuddin Izza
Habib Zein bin Smith
Dr Ir H.Awang Faroeq Ishaq

PENGURUS HARIAN SYURIYAH
Rais Aam : Dr KH Ma’ruf Amin
Wakil Rais Aam : KH Miftahul Akhyar
Rais : KH Mas Subadar
Rais : KH Masdar Farid Mas’udi, MA
Rais : KH Ahmad Ishomuddin, M.Ag
Rais : KH AR Ibnu Ubaidillah Syatori
Rais : KH Dimyati Romli
Rais : KH Abdullah Kafabihi Mahrus
Rais : KH Khalilurrahman
Rais : KH Syarifudin Abdul Ghani
Rais : KH Ali Akbar Marbun
Rais : KH Subhan Makmun
Rais : KH M Mustofa Aqil Siroj
Rais : KH Cholil As’ad Samsul Arifin
Rais : KH Idris Hamid
Rais : KH Akhmad Said Asrori
Rais : KH Abdul Hakim
Rais : Dr KH Zakki Mubarok
Rais : Prof Dr Maskuri Abdillah
Rais : KH Najib Abdul Qadir

Katib Aam : KH Yahya Cholil Staquf
Katib : KH Mujib Qulyubi
Katib : Drs KH Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si
Katib : Dr KH Abdul Ghafur Maemun
Katib : KH Zulfa Mustahafa
Katib : Dr H Asrorun Niam Shaleh
Katib : KH Acep Adang Ruchiyat
Katib : KH Lukman Hakim Haris
Katib : KH Taufiqurrahman Yasin
Katib : KH Abdussalam Shohib
Katib : KH Zamzami Amin
Katib : Dr H Sa’dullah Affandy

A’WAN
KH Abun Bunyamin Ruchiat
Drs KH Cholid Mawardi
KH TK Bagindo M Letter
Prof Dr H M Ridlwan Lubis
KH Mukhtar Royani
KH Abdullah Syarwani, S.H.
KH Eep Nuruddin, M.Pdi.
Drs KH Nuruddin Abdurrahman, S.H.
KH Ulinnuha Arwani
KH Abdul Aziz Khayr Afandi
H Fauzi Nur
Dr KH Hilmi Muhammadiyah, M.Si
KH Maulana Kamal Yusuf
KH Ahmad Bagja
KH Muadz Thohir
KH Maimun Ali
H Imam Mudzakir
H Ahmad Ridlwan
Drs H Taher Hasan
Dra Hj Sinta Nuriyah, M.Hum
Dra Hj Mahfudhoh Ali Ubaid
Ny Hj Nafisah Sahal Mahfudh
Prof Dr Hj Chuzaimah T. Yanggo
Dr Hj Faizah Ali Sibromalisi, M.A.
Prof Dr Hj Ibtisyaroh, S.H., M.M.
Dr Hj Sri Mulyati

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH
Ketua Umum : Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA
Wakil Ketua Umum : Drs H Slamet Effendy Yusuf, M.Si.

Ketua
Drs H Saifullah Yusuf
Dr H Marsudi Syuhud
Prof Dr M Nuh, DEA
Prof Dr Ir Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc.
Drs KH Abbas Muin, Lc
Drs H M Imam Aziz
Drs H Farid Wajdi, M.Pd
Dr H Muh Salim Al-Jufri, M.Sos.I
KH Hasib Wahab
Dr H Hanief Saha Ghafur
KH Abdul Manan Ghani
KH Aizzuddin Abdurrahman, S.H
H Nusron Wahid, SE, M.SE
Dr H Eman Suryaman
Robikin Emhas, SH, M.H
Ir H M Iqbal Sullam
H M Sulton Fatoni, M.Si.

Sekretaris Jenderal : Dr (HC) Ir H A Helmy Faishal Zaini.

Wakil Sekretaris Jenderal
H Andi Najmi Fuaidi
dr H Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D
Drs H Masduki Baidlowi
Drs H Abdul Mun’im DZ
Ishfah Abidal Aziz, SHI
H Imam Pituduh, SH., MH.
Ir Suwadi D. Pranoto
H Ulil A Hadrawi, M.Hum
H Muhammad Said Aqil
Sultonul Huda, M.Si
Dr Aqil Irham
Heri Haryanto Azyumi

Bendahara Umum : Dr Ing H Bina Suhendra

Bendahara
H Abidin
H Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., M.BM
H Raja Sapta Ervian, SH., M.Hum
H Nurhin
H Hafidz Taftazani
Umarsyah HS
N M Dipo Nusantara Pua Upa.

Saat mengumumkan, KH Makruf Amin dan KH Said Aqil didampingi Wakil Ketua Umum PBNU H Slamet Effendy Yusuf, dan Sekjen PBNU H A Helmy Faishal Zaini.

“Susunan pengurus resmi PBNU ini dibentuk berdasarkan keputusan formatur dengan berusaha memadukan tokoh-tokoh NU di berbagai daerah dan generasi muda, baik secara kultural maupun struktural,” ujar Kiai Said Aqil dihadapan para wartawan. (us/ahay)