Panduan Ramadan

Puasa Ramadan Hukumnya Wajib Bagi Setiap Orang Muslim

“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertaqwa” — QS Al-Baqarah : 183

“Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dengan yang bathil ), karena itu barangsiapa diantara kamu menyaksikan (masuknya bulan ini ), maka hendaklah ia puasa… — Al-Baqarah : 185

Sabda Rasulullah: “Islam didirikan di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan Shalat Mengeluarkan Zakat puasa di bulan Ramadhan Menunaikan haji ke Ka’bah.” — HR.Bukhari Muslim.

“Diriwayatkan dari Thalhah bin ‘ Ubaidillah ra.: bahwa sesungguhnya ada seorang bertanya kepada Nabi saw. : ia berkata : Wahai Rasulullah beritakan kepadaku puasa yang diwajibkan oleh Allah atas diriku. Beliau bersabda : puasa Ramadhan. Lalu orang itu bertanya lagi : Adakah puasa lain yang diwajibkan atas diriku ?. Beliau bersabda : tidak ada, kecuali bila engkau puasa Sunnah. “.

Kesimpulan dari ayat dan hadits di atas bahwa:

  1. Puasa Ramadhan hukumnya Fardu ‘Ain yakni wajib dilaksanakan oleh setiap individu muslim.
  2. Puasa Ramadhan diwajibkan bertujuan untuk menyempurnakan ketakwaan.

Terkait

Ubudiyah Lainnya

SantriNews Network